BELLACER

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Descripció de l’empresa

BELLACER, CENTRE INTEGRAL DE SUBMINISTRAMENTS

Un servei de qualitat amb una gran disponibilitat de productes

Des del 1986, any de la seva creació, Bellacer ha dut a terme una intensa política de creixement i diversificació per esdevenir l’oferta més àmplia i competitiva en el subministrament de material per a la construcció al Principat d’Andorra. Bellacer està associada al Grup Hiemesa, i avui dia distribuïm els nostres productes, a més del Principat d’Andorra, a Espanya ia França.

Tot això amb Cinc magatzems integrats en una mateixa superfície: Magatzem de Ferro i subministraments de construcció, Planta industrial de ferralla, Magatzem de productes de Calefacció, Fontaneria i Sanitaris, Energies Renovables, Ferreteria Industrial, Subministraments Industrials, Línia Blanca, Magatzem d’Alumini i d´acer Inoxidable.

CAMPS D’ACTIVITAT

Bellacer subministra a industrials del sector de la Construcció, Treballs Públics, Serralleria Metàl·lica, Calefactors i Instal·ladors Sanitaris, proveint una gamma de productes amplia, tècnica i innovadora.
Compte amb una àmplia exposició i assessorament per al professional i el Particular.

Distribució de productes siderúrgics, xapa d’acer, perfils laminats, tubs, rodó corrugat, malla, panells de construcció, tancaments metàl·lics, portes tallafocs, portes industrials, trasters, canonada per a micropilots, barra roscada, ancoratges, tall a mida de perfils, plaques oxitall, forjat col·laborant, xapa i panell sandvitx per a cobertes i façanes, façanes ventilades, etc.
Fabricació i muntatge d’armadures d’acer corrugat, separadors i productes tècnics per estructura de formigó.
Perfils i xapes dalumini.
Perfils i xapes d´acer inoxidable.
Portes tallafocs, trasters, industrials, antipànics, registres.
Materials per a la climatització, calderes (gasoil, biomassa, elèctriques, gas), radiadors, dipòsits de gasoil, tub multicapa, de coure, de p.v.c., sanitaris, aixetes, línia blanca. etc.
Materials per a protecció laboral (roba, guants, botes, cascos, etc.)
Subministraments industrials, ferreteria industrial (maquinària, discos de tall, etc.)
Soldadura (màquines de soldar, elèctrodes, fil, pantalles, ulleres, màscares i equips de protecció per als soldadors)

Empreses destacades